Tetthetskontroll

Vi har utstyr for tetthetskontroll av Hus og Hytter som tilfredstiller TEK 10 kravene. Vi bistår med tetthetskontroll både under bygging og ved ferdig bygg. Kontrollrapport utstedes. Ta kontakt for mere informasjon.